Undervisnings-materiale

Download materialer på dansk

Nedenfor finder du det udviklede og testede undervisningsmateriale på 2 kurser i de 4 forskellige lande.

Den engelske version er Master materialet - den grundlæggende manual. Som du vil se, er masteren struktureret i 7 moduler.

Hvert modul består af 2 ting. Selve uddannelsesmaterialet i form af en power point og til hvert power point forefindes der en lærervejledning.

Lærervejledningen indeholder inspiration og forslag til, hvad underviseren kan sige om de oplysninger og indhold der præsenteres på de forskellige power points.

Alle de nationale kursers indhold er udviklet med afsæt i og med inspiration fra Master udgaven. Alle de nationale versioner er tilpasset nationale og lokale sammenhænge og realiteter og til profilen af kursisterne.

Hvis der var og er identiske nationale statistikker, fakta og oplysninger, der kunne erstatte eller udbygge de informationerne og den viden der præsenteredes i Master-udgaven blev disse tilpasninger gennemført af partnerne. Det styrker selvsagt indholdet og læringsudbyttet – jo mere kursisterne kan genkende deres egen nationale virkelighed i det materiale de præsenteres for.

Alle de nationalt tilpassede uddannelsesprogrammer blev anvendt og testet på 2 kurser med en varighed på 12 til 16 lektioner.

Selvom sproget formentligt vil være en barriere for de fleste, tror vi alligevel, at all vil kunne finde inspiration til egen brug af materialet i de forskellige nationalt tilpassede versioner. Intentionen med det udviklede materiale i den engelsk sproget Master, er at det skal tilpasses nationale og lokale sammenhænge og realiteter så vidt det er muligt.

90% af deltagerne tilkendegav at de havde oplevet et kursus af så høj kvalitet, at de ville anbefale kurset til venner og relevante familiemedlemmer.

På baggrund af de særdeles positive nationale evalueringer leveret af 129 deltagende seniorer i de 4 lande mener vi at kunne konkludere; At grundmaterialet i Master modellen har vist sig at være af så høj kvalitet og at det har så høj almengyldighed på tværs af landegrænser og at det er let at overføre til andre landes kontekst og at det har et niveau der er forståeligt og meningsfuld for en meget bred profil af målgruppen.