Strategi

Strategien indeholder og præsenterer: 

Nogle generelle overvejelser om, hvorfor konceptet: Aktiv aldring ikke har leveret i forhold til de politiske forventninger der var, om at reducere efterspørgslen på pleje og omsorg senere i livet, da begrebet blev lanceret og implementeret for mere end 40 år siden i nogle af EUs-medlemslande, her i blandt Danmark.

Idéer til, hvordan man kan nå ud til den store gruppe af ældre, og ud til de meget forskelligartede profiler i ældregruppen og motivere dem til deltagelse i et kursus med fokus på; at bevare eller styrke ens fysiske kompetencer gennem alderdommen. Ældre er mere forskellige end mange andre borger grupperinger. Det vil kræve meget forskellige tilgange og forskellige initiativer at nå ud til dem alle. Især vil det kræve forskellige tilgange at motivere dem til deltagelse på et sådant kursus. I Strategien præsentere vi vores ideer som forhåbentlig kan bruges direkte eller kan bidrage til at skabe refleksioner og udvikle nye, flere og bedre ideer.

• Nogle cost-benefit beregninger der viser de økonomiske perspektiver i at udbyde sådanne kurser til seniorer. Beregningerne viser hvilken effekt sådanne kurser kunne have på efterspørgslen af pleje og omsorg senere i livet og hvorfor der kunne være god økonomi i at udbyde sådanne kurser gratis – eller til væsentlig reduceret pris. Der redegøres i Strategien for at prisen betyder noget for denne potentielle effekt og især betyder prisen noget for, at nå de mest grupper af senior borgere der senere i livet vil stå for den største efterspørgsel af pleje og omsorgsydelser.