Pædagogiske læseplaner Peer to Peer

Projektpartnerskabet tillægger Peer to Peer-effekten stor betydning, når det kommer til at udbyde kurser med fokus på at bevare eller styrke ældres fysiske kompetencer. Det betyder noget at målgruppen kan identificere sig med formidleren.

Når det er sagt, er det vigtigt at pointere at det er et meget seriøst og også ømtåleligt emne at undervise ældre i sundhedsspørgsmål og hvordan man bevarer eller styrker ens fysiske kompetencer gennem alderdommen.

Det er meget vigtigt, at emner og indhold præsenteres med en høj troværdighed og respekt for at det er svært at ændre levevis og personlige antagelser. Identificering og udvælgelse af seniorer som undervisere skal ske med dette for øje.

Det er blandt andet afgørende, at senior undervisere holder sig til de faktuelle oplysninger der præsenteres i materialet og ikke bruger anledningen og sammenhængen til, at præsentere egne personlige syn, erfaringer og antagelser om alderdommens udfordringer og muligheder.

BEPRESEL-projektet har udviklet et pædagogisk læseplan, der præsenterer, hvordan BEPRESEL-partnerskabet mener, at seniorer kan trænes, uddannes og forberedes til, at forestå sådanne kurser alene eller deltage aktivt i at formidle disse kurser sammen med andre. BEPRESEL projektgruppen er af den opfattelse at det bliver helt centralt at involvere andre seniorer i at kunne støtte andre ældre borgere til at blive bedre forberedt på seniorlivet.