Senior sundheds-profil

BEPRESEL-projektet har udviklet en model til en Senior Fit Profilering. En interaktiv samling af testresultaterne af 8 fysiske områder - identisk med de 8 hovedområder i uddannelsesprogrammet. Det har en stor indflydelse på mange ældres motivation til at komme i gang med at gøre tiltag der opretholde eller forbedre deres fysiske status og kompetencer, at få konkrete tal på deres nuværende status.

Den første test og de første tal er med til at øge forståelse af den viden der er blevet gennemgået og præsenteret på kurset. Viden bliver meget nærværende når det bliver personligt. At få testresultat nr. 2 betyder - at det bliver muligt at trække en linje. En linje som enten peger opad eller viser status quo eller en linje, der peger nedad. Det sidste er en øjenåbner for de fleste.

Det har en markant positiv indvirkning på motivationen for at starte på at gøre noget for enten at bevare eller forbedre ens fysiske kompetencer, at få tal på den nuværende status.

Det første tal bidrager til en bedre forståelse af den viden, der er gennemgået i lektionerne. Det teoretiske bliver pludseligt meget nærværende og personligt. At få testresultat nr. 2 betyder - at det pludselig er muligt at trække en linje mellem 2 resultater.

En linje, der enten peger opad eller en linje der viser status quo. Eller en linje der peger nedad. en linje, der peger nedad. På dette tidspunkt bliver det meget klart for alleh vad det handler om.

Senior Profilen fungerer som følgende. Indskriv resultatet af de enkelte tests, hvor det markeres. Et testresultat for hver a4 side.

Resultatet vises øjeblikkeligt som et søjlediagram. Efter hver test (som vi foreslår bliver tilbudt hvert 6. til 12. måned) gemmes Senior Profilen på kursistens pc eller udskrives til kursisten fra gang til gang. Vi foreslår at deres profil udskrives. Det gør det meget nærværende og motiverende, at have resultat liggende synligt i hjemmet. Det giver også grobund for samtale med venner og bekendte.