Strategija

Strategija vsebuje in predstavlja: 

Številne ideje, kako doseči in motivirati zelo raznoliko skupino starejših, da se prijavijo in se pridružijo tečaju, kot je tečaj BEPRESEL. Starejši so morda še bolj drugačni v primerjavi z drugimi družbenimi skupinami državljanov. Potrebno bo potrpljenje in veliko različnih pristopov in različnih pobud, da jih dosežemo vsi, da jih vse prepričamo in vse motiviramo, da se pridružijo tečaju BEPRESEL. V strategiji predstavljamo naše ideje in razmišljanja, kako uspešno doseči nadaljnja razmišljanja in več idej.

Razmisleki in izračun stroškov in koristi. V strategiji predstavljamo nekatere finančne perspektive, ki ponujajo tovrstne tečaje za starejše, ki jih plačniki oskrbe in vrtca pozneje v življenju brezplačno plačajo. To je in bo dobro poslovanje. Družbenoekonomske skupine, ki potrebujejo večino oskrbe in vrtca pozneje v življenju - so verjetno tudi skupine, pri katerih bo honorar največja ovira za njihovo sodelovanje.

Nekaj splošnih razmislekov, zakaj prejšnji koncept aktivnega staranja ni bil dosežen v skladu s političnimi pričakovanji, ko je bilo aktivno staranje začelo in se izvajalo pred več kot 40 leti v prvih državah članicah EU.