Koncept

Namen izdelave brošure; Koncept BEPRESEL je zagotoviti krasno predstavitev ideje projekta BEPRESEL. Uporabljajo ga interesne osebe za nadaljnjo distribucijo ustreznim zainteresiranim stranem v njihovi lokalni okolici.

Zasnovan za tiskanje v velikosti A3 in v obliki zložljive brošure A4.

Uporabniki lahko spreminjajo in prilagajajo brošuro lokalnim potrebam in pogojem.

Bistveno sporočilo koncepta BEPRESEL je:

»Čas je, da začnemo izobraževati starejše, da se bolje pripravijo na starejše v živo. Da jim omogočimo bolj znanstveno razumevanje procesa staranja in pristop do prihodnjih let.