Pedagoški učni načrt Peer to Peer

Projektno partnerstvo zelo verjame v efekt Peer-to-Peer, ko gre za izobraževanje in razpravo o življenjskih vprašanjih starejših in o življenjskih perspektih starejših.

Hkrati se moramo vsi zelo zavedati, da je to resno in občutljivo področje izobraževanja in razpravljanja o tovrstnih življenjskih vidikih starejših. Za mnoge starejše občane je lahko izzivalno in težko sprejeti, če izpodbijajo njihove osebne predpostavke in prepričanja o procesu staranja. Za številne starejše občane je zelo težko sprejeti, da imajo osebno odgovornost, da ohranijo neodvisen način življenja.

Seveda je zelo pomembno, da se pouk in različni predmeti izvajajo z visokim standardom verodostojnosti in se izvajajo spoštljivo.

Uporaba višjih učiteljev se mora izvajati na trdnem ozadju. Prihodnji učitelji višjih tečajev, kot je tečaj BEPRESEL, ki vključujejo pripravljene in usposobljene višje učitelje, morajo zagotoviti, da se višji učitelji držijo znanstveno utemeljenih dejstev, kot so predstavljena v gradivu. Da starejši učitelji ne predstavijo svojih zasebnih pogledov na proces staranja in zasebnih izkušenj o procesu staranja.

Projekt BEPRESEL je razvil Pedagoški učni načrt, kako verjamemo, da se prostovoljni starejši lahko in morajo biti pripravljeni sodelovati pri izvajanju tečajev s poudarkom na ohranjanju fizične moči med staranjem.