Strategia

Strategia zawiera i przedstawia: 

Szereg pomysłów, jak dotrzeć i zmotywować bardzo zróżnicowaną grupę seniorów do podpisania i dołączenia do kursu takiego jak kurs BEPRESEL. Seniorzy mogą być jeszcze bardziej różni się od innych grup społeczno-społecznych. Będzie to wymagało cierpliwości i wielu różnych podejść oraz różnych inicjatyw, aby dotrzeć do wszystkich, przekonać ich wszystkich i zmotywować ich wszystkich do uczestnictwa w kursie BEPRESEL. W strategii przedstawiamy nasze pomysły i refleksje, jak skutecznie dotrzeć do dalszych refleksji i kolejnych pomysłów.

Refleksje i obliczenia kosztów i korzyści. W strategii przedstawiamy pewne perspektywy finansowe oferujące tego rodzaju kurs dla seniorów za darmo przez końcowego płatnika opieki i żłobka w późniejszym życiu. To jest i będzie dobry biznes. Grupy społeczno-ekonomiczne, które w późniejszym okresie wymagają największej opieki i żłobka - to prawdopodobnie także grupy, w których opłata będzie największą barierą dla ich uczestnictwa.

Kilka ogólnych przemyśleń, dlaczego poprzednia koncepcja Active Aging nie przyniosła oczekiwanych rezultatów politycznych, kiedy uruchomiono ją i wdrożono ponad 40 lat temu w pierwszych krajach członkowskich UE.