Partnerji

Če imate kakršna koli vprašanja o projektu BEPRESEL, končnih rezultatih ali naših izkušnjah. Prosimo, da pošljete koordinatorju ali nacionalni osebi za stike.

Projekt je izvedel:
Koordinator:
SOSU Østjylland, Aarhus na Danskem.
https://www.sosuoj.dk/
Kontaktna oseba: Niels Chr. Vestergaard
Mailadress: ncv@sosuaarhus.dk

Partnerji:
AOF Skanderborg-Odder, Skanderborg Danska.
https://skanderborg.aof.dk/
Kontaktna oseba: Leo F Hansen
Mailadress: ottestoften@hotmail.com

Uniwersytet Jagiellonski, Krakov Poljska
www.uj.edu.pl
Kontaktna oseba: Viola Kijowska
Mailadress: viola.kijowska@gmail.com

Università delle LiberEtà del Fvg, Udine Italija
ibereta@libereta-fvg.it
Kontaktna oseba: Massimo Bardus
Mailadress: massimo.bardus@libereta-fvg.it>

Ljudska Univerza, Ptuj, Slovenija
www.lu-ptuj.si
Kontaktna oseba: Petja Janžekovič & Tanja Božič
Mailadress: janzekovic@lu-ptuj.si & Tanja.Bozic@lu-ptuj.si