Koncepcja

Cel opracowania broszury; Koncepcja BEPRESEL ma na celu przedstawienie krótkiej prezentacji idei projektu BEPRESEL. Do wykorzystania przez osoby zainteresowane w celu dalszej dystrybucji wśród odpowiednich interesariuszy w ich lokalnym otoczeniu.

Zaprojektowany do wydrukowania w formacie A3 i jako złożona broszura A4.

Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany i dostosowywać broszurę do lokalnych potrzeb i warunków.

Podstawowym przesłaniem koncepcji BEPRESEL jest:

„Czas zacząć edukować seniorów, aby lepiej przygotowali się do seniorów na żywo. Aby zapewnić im możliwość bardziej naukowego zrozumienia procesu starzenia się i podejścia do nadchodzących lat.