Partnerzy

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące projektu BEPRESEL, ostatecznych wyników lub naszych doświadczeń. Proszę przesłać koordynatorowi lub krajowej osobie kontaktowej.

Projekt został zrealizowany przez:
Koordynator:
SOSU Østjylland, Aarhus Dania.
https://www.sosuoj.dk/
Osoba kontaktowa: Niels Chr. Vestergaard
Adres pocztowy: ncv@sosuaarhus.dk

Wzmacniacz:
AOF Skanderborg-Odder, Skanderborg Dania.
https://skanderborg.aof.dk/
Osoba kontaktowa: Leo F. Hansen
Adres pocztowy: ottestoften@hotmail.com

Uniwersytet Jagielloński, Kraków Polska
www.uj.edu.pl
Osoba kontaktowa: Viola Kijowska
Adres pocztowy: viola.kijowska@gmail.com

Università delle LiberEtà del Fvg, Udine Włochy
ibereta@libereta-fvg.it
Osoba kontaktowa: Massimo Bardus
Adres pocztowy: massimo.bardus@libereta-fvg.it>

Ljudska Univerza, Ptuj, Słowenia
www.lu-ptuj.si
Osoba kontaktowa: Petja Janžekovič & Tanja Božič
Adres pocztowy: janzekovic@lu-ptuj.si & Tanja.Bozic@lu-ptuj.si